✅کوشا(۲)دوشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۵

2023-05-15T11:24:52+00:00

کلاس کوشا ۲: نام دبیرخانم فتحی: ① گزارش کلاسی دو شنبه ۲۵/۲/۱۴۰۲ واژه اموزی مرور شد ازمون ریاضی گرفته شد داستان نویسی با کلمات تخته هوشمند وگوجه سبز ومقنعه وشلوار نوشته شد املا گفته شد ② تکالیف روز ریاضی ۱۰تا ضرب و۱۰تاتقسیم بنویسید وجواب دهید از روی کلمات سخت درس ۱۷و۱۶و۱۳و۱۰یک باربنویسید ③ توضیحات تکمیلی در [...]

دیدگاه‌ها برای ✅کوشا(۲)دوشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۵ بسته هستند

✅ کوشا (۱)دوشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۵

2023-05-15T11:27:14+00:00

کلاس کوشا (۱) نام دبیر رحیم زاده ① گزارش کلاسی روز....دوشنبه ............تاریخ......۲۵/۲/۱۴۰۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ مرور ریاضی مرور و تمرین املا   ② تکالیف روز هدیه از درس ۸ تا ۱۹ خوانده شود . ③ توضیحات تکمیلی در صورت لزوم      

دیدگاه‌ها برای ✅ کوشا (۱)دوشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۵ بسته هستند