✅کوشا(۲) دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

2023-03-13T11:36:19+00:00

کلاس کوشا ۲ نام دبیر:فتحی ① گزارش کلاسی دو شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ علوم درس (۷ و ۸ و ۱۱)پرسیده شد ریاضی مرور فصل  ۳،۵ انجام شد. املا گفته شد از درس (۱۰، ۱۱، ۱۲ ) واژه آموزی گفته شد. ② تکالیف روز آسیاب قدیمی –شیر –مرد کشاورز-پیرمرد ۲ صفحه داستان نوشته شود. مطالعات درس ۱۳ و ۱۴ [...]

دیدگاه‌ها برای ✅کوشا(۲) دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ بسته هستند

✅ کوشا (۱) دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

2023-03-13T11:38:39+00:00

کلاس:کوشا ۱ نام دبیر:رحیم زاده ① گزارش کلاسی دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ تقسیم دوره شد اعداد اعشاری و به حروف نوشتن آن  تمرین شد املا درس ۱۰-۱۱ گفته شد  درس ۱۰ علوم پرسش شد .   ② تکالیف روز درس ۹ علوم خوانده شود و خلاصه ی آن در دفاتر نوشته شود   ///اطلاعیه/// فردا سه شنبه مورخ [...]

دیدگاه‌ها برای ✅ کوشا (۱) دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ بسته هستند