آدرس:
تهران، خیابان فاطمی، خیابان زرتشت غربی، پلاک ۹۰
تلفن:
۰۲۱-۸۸۹۶۷۳۰۰

۰۲۱-۸۸۳۹۵۱۵۹

ایمیل:
info@saramad.sch.ir

شبکه‌های اجتماعی: