در این صفحه مطالب مفید و آموزش ویژه فرزندپروری، سبک‌های تربیتی، روانشناسی و تحت نظر خانم دکتر بخشی مدیر مجمعه سرآمد منتشر می‌شود.

۸ نکته مهم در رابطه با انجام تکالیف فرزندان

۰ Comments

تکالیف مدرسه برای تمرین و تکرار مطالب درسی آموزش داده شده در منزل توسط برخی معلم ها توصیه می‌شود و البته حجم زیادی از این تکالیف نه تنها نتیجه مثبت نخواهد داشت بلکه موجب فراری شدن و دلزدگی دانش آموز می‌شود. در این مطلب توصیه هایی به والدین برای [...]