به اطلاع اولیا و دانش آموزان عزیز می رساند، برابر اعلام آموزش و پرورش، فردا دوشنبه سوم بهمن ماه ۱۴۰۱ کلاس ها به صورت حضوری دائر و در محل مدرسه برگزار خواهد شد.

🔺 حضور کلیه دانش آموزان در مدرسه الزامی و طبق روال حضور و غیاب بعمل خواهد آمد.

با سپاس