All for Joomla All for Webmasters

انجمن اولیا و مربیان

پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی دخترانه سرآمد

گزارشات انجمن اولیا و مربیان

صورت جلسه و گزارشات مربوط به جلسات اولیا و مربیان را از اینجا دریافت کنید

#

تاریخ

عنوان

دانلود گزارش عملکرد

1
جلسه اول در تاریخ 22 مهر
عنوان جلسه
2
جلسه اول در تاریخ 23 خرداد
عنوان جلسه
3
جلسه اول در تاریخ 5 آذر
عنوان جلسه

 

در باره ما

دبستان و پیش دبستان دخترانه هوشمند سرآمد قصد دارد کودکانمان را برای دنیای پیچیده امروزی و حضور در دهکده ی جهانی آماده کند، در طراحی سیستم آموزشی دبستان هوشمند سرآمد به تغییرات و تحولات سریع و پرشتاب کشورهای پیشرفته به خصوص در حوزه فن آوری های نوین آموزشی به دقت توجه کرده است.

خبرنامه و اطلاعیه های سرآمد