برای حضور فرزندانتان در سال تحصیلی جدید در مدرسه هوشمند سرآمد مستلزم به پیش ثبت نام و برگزاری مصاحبه حضوری می باشید . شما والدین گرامی میتوانید از طریق این لینک اقدام به تکمیل فرم نمایید و یا با دفتر مدرسه به شماره ۸۸۳۹۵۱۵۹۸ تماس حاصل فرمایید .

با سپاس